Thay pin đồng hồ G-Shock

1 / 20 posts
Jan 16, 2024  ( 1 post )  
1/16/2024
9:05pm
Hoàng Anh (hoanganh1000)

Thay pin đồng hồ G-Shock

Hãy giao việc thay pin cho nhà bán lẻ ban đầu hoặc trung tâm dịch vụ CASIO được ủy quyền của bạn.

Chỉ thay pin đúng loại được chỉ định trong phần “Thông số kỹ thuật”. Việc sử dụng loại pin khác có thể gây ra trục trặc. Khi thay pin, hãy yêu cầu kiểm tra khả năng chống nước thích hợp.

Các thành phần nhựa trang trí có thể bị mòn, nứt hoặc cong theo thời gian khi sử dụng thông thường hàng ngày. Lưu ý rằng nếu nhận thấy vết nứt hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác cho thấy có thể có hư hỏng trên đồng hồ được gửi để thay pin, đồng hồ của bạn sẽ được trả lại kèm theo lời giải thích về sự bất thường đó mà không thực hiện dịch vụ bảo dưỡng được yêu cầu.

Địa chỉ thay pin đồng hồ uy tín Bệnh Viện Đồng Hồ

Pin ban đầu

Pin được lắp vào đồng hồ khi bạn mua sẽ được sử dụng để kiểm tra chức năng và hiệu suất tại nhà máy.

Pin thử nghiệm có thể hết nhanh hơn tuổi thọ pin được đánh giá thông thường được ghi trong phần “Thông số kỹ thuật”. Lưu ý rằng bạn sẽ bị tính phí khi thay pin này, ngay cả khi cần thay pin trong thời gian bảo hành của đồng hồ.

Pin yếu

Pin yếu được biểu thị bằng lỗi chấm công lớn, nội dung hiển thị mờ hoặc màn hình trống.

Hoạt động trong khi pin yếu có thể dẫn đến trục trặc. Thay pin càng sớm càng tốt.

    Report Objectionable Content   
Select a Color