Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting Etu Nimi's Shares (account name: munnoma)
 
Select a Color
   
 
På Svenska


På Svenska:        https://kvisit.com/Ow/z6oB           https://www.keepandshare.com/doc8/21839/p-svenska

 

 


http://www.skyddamiljön.nu/gallery/1/Vindkraftverkens_infraljud_orsakar_halsoproblem_i_Finland_Oversattning_fran_finska_till_svenska-2.pdf

 

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-fran-vindkraftverk---en-halsorisk/

 

https://docs.wind-watch.org/Enbom-infraljud-vindkraft.pdf

 

http://www.klimatupplysningen.se/2019/01/21/infraljud-fran-vindkraft-skapar-stora-halsoproblem/

 

https://illvet.se/teknik/energi/vindkraftverk-kan-leda-till-huvudvark-och-somnsvarigheter

 

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2013/augusti/halsoriskerna-med-vindkraft-forbises/

 

http://www.ut.se/debatt/ok-att-var-femte-blir-stord-av-vindkraften/

 

https://www.hbl.fi/artikel/flytta-vindkraftverken-till-helsingfors/

 

https://www.hbl.fi/artikel/det-enda-goda-med-vindkraft-ar-att-rattorna-forsvinner/

 

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/327415

 

https://www.ltz.se/artikel/skadliga-verkningar-av-vindkraftens-infraljud

 

http://www.klimatupplysningen.se/2015/06/12/ar-det-farligt-din-halsa-att-bo-nara-ett-vindkraftverk/

 

https://www.helagotland.se/insandare/vindkraftens-buller-ar-infraljud-15165316.aspx

 

https://vildavastra.se/snurrigt/2017/03/22/fakta-om-lagfrekvent-buller-och-infraljud/

 

https://klimatsans.com/2017/11/09/att-inte-mata-infraljud/

 

https://www.mittskifte.org/petitions/infraljud-och-dess-halsorisker-fran-vindkraftverk

 

https://www.expressen.se/gt/ledare/halsan-kan-aventyras-av-vindkraftverken/

 

http://www.windturbinesyndrome.com/wp-content/uploads/2013/08/vindkraft-och-polisen.pdf

 

https://narrskeppet.blogspot.com/2016/04/kan-man-verkligen-bli-sjuk-av-vindkraft.html

 

https://energiproblem.blogspot.com/2018/05/kan-man-bli-sjuk-av-vindsnurran.html

 

http://arbetsochmiljomedicin.se/hur-paverkas-vi-av-vindkraftsbuller/

 

https://faktoider.blogspot.com/2013/09/vindkraftssjukan.html

 

https://forum.vof.se/viewtopic.php?t=8456

 

https://klimatsans.com/2017/11/01/olagliga-vindkraftverk-i-sverige/

 

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/vindkraft-ar-en-symbolhandling-som-haller-pa-att-ga-over-styr/

 

https://klimatsans.com/2017/06/30/vindkraft-stor-aven-vaxter/

 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/18/oroade-lovisabor-fick-vriden-info-om-vindkraft

 

 

KVA MYNDIHEITEN PÅSTÅR.......ÄNN I DENNA DAA...!!!!!

******************************************************************************************

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/16/utredning-vindkraft-ger-inga-halsoproblem

http://space.hgo.se/wpcvi/knowledge/kunskapssammanstaellning-om-infra-och-lagfrekvent-ljud-fran-vindkrafts-anlaeggningar-exponering-och-haelsoeffekter/

https://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/1371-kt2019_swe_webversio.pdf

******************************************************************************************

 

 

 


Creation date: Dec 20, 2019 3:43am     Last modified date: Dec 20, 2019 4:16am   Last visit date: Sep 7, 2020 7:28am
    Report Objectionable Content