https://quanlykhachsan.edu.vn là website chuyên đánh giá các resort, khách sạn, nhà hàng, ẩm thực trên khắp mọi miền của đất nước một cách chính xác và chân thực.
 
https://www.instagram.com/qlkhachsan/
https://twitter.com/qlkhachsan
https://www.facebook.com/quanlykhachsan.edu
https://www.pinterest.com/quanlykhachsanedu
https://www.linkedin.com/in/qlkhachsan/