Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
Quy định mới về vận chuyển hàng hóa

Creation date: Jul 17, 2023 7:21pm     Last modified date: Jul 17, 2023 7:21pm   Last visit date: Mar 5, 2024 6:27pm
1 / 20 posts
Jul 17, 2023  ( 1 post )  
7/17/2023
7:21pm
Trường Nam Logistics (truongnamlogistics): edited 7/17/2023 7:22pm

Vận tải hàng hóa bằng bất kể phương thức nào đều do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Bởi đây vận tải hàng hóa là một hình thức kinh doanh dịch vụ. Vì vậy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này thường xuyên cập nhật và tuân thủ quy định mới về vận chuyển hàng hóa.

Quy định vận chuyển hàng hóa mới nhất hiện nay cụ thể ra sao? Mời bạn đọc theo dõi nội dung phần sau bài viết để nắm rõ các quy định mới về vận chuyển hàng hóa:

Nghị định 47/2022/NĐ-CP là quy định mới về vận chuyển hàng hóa hiện nay. Quy định bắt đầu có hiệu lực từ 1/9/2022. Nội dung của Nghị định được thay thế và bổ sung cho Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

 

Quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

 

Trong đó, nội dung quan trọng nhất mới được bổ sung đó là:

Người gửi hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác của người nhận nếu gửi hàng thông qua nhà xe khách

Nhân viên của nhà xe yêu cầu người gửi hàng cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác với nội dung như sau:

Tên loại mặt hàng

Khối lượng hàng hóa (trong trường hợp cần thiết)

Họ tên người gửi/người nhận

Địa chỉ bên gửi và bên nhận hàng

Số căn cước công dân người gửi, người nhận hàng

Số điện thoại liên hệ người gửi, người nhận hàng

Các quy định pháp luật vận chuyển hàng hóa

Quy định mới về vận chuyển hàng hóa là cần thiết nhằm mục đích đảm bảo công tác quản lý của cơ quan chức năng. Các quy định còn tạo điều kiện phát triển kinh tế thương mại cũng như bình ổn giá cả và giữ gìn an ninh trật tự xã hội tốt nhất.

Công ty vận chuyển hàng hóa hay các nhà xe có dịch vụ vận chuyển hàng hóa nắm được toàn bộ quy định do Nhà nước ban hành. Các quy định về vận chuyển hàng hóa gồm có:

Quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Là những mặt hàng gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Nghị định 42/2020/NĐ-CP phân loại và quy định mặt hàng nguy hiểm thành 9 nhóm.

Chất nổ, vật phẩm dễ cháy nổ

Khí độc hại, dễ cháy nổ

Chất lỏng dễ cháy nổ

Chất rắn cháy nổ

Chất oxy hóa, peroxit

Chất độc, chất lây nhiễm

Chất phóng xạ

Chất ăn mòn

Các loại chất, vật phẩm nguy hiểm khác

Đối với mặt hàng nguy hiểm tuân thủ quy định vận chuyển và các điều kiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người, phương tiện. Quy định mới về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là:

Căn cứ vào tính chất mặt hàng vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường thủy

Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện và thiết bị chuyên dụng

Có giấy phép vận chuyển (niên hạn tối đa 1 năm) do cơ quan chức năng cấp

Quy định về hàng hóa cấm vận chuyển

Đơn vị vận chuyển hàng hóa có quyền từ chối các mặt hàng cấm và có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng nếu người gửi hàng cấm. Danh sách mặt hàng cấm là:

Động thực vật quý hiếm nằm trong danh mục bảo tồn

Vũ khí quân sự

Sách báo đồi trụy, phản động

Một số loại mặt hàng cấm khác

Với mặt hàng cấm, Nhà nước có quy định rất rõ về mức xử phạt từ hành chính đến hình sự đối với người người và người vận chuyển. Nội dung chi tiết có tại Nghị định 43/2009/NĐ-CP.

 

Quy định về hàng hóa cấm vận chuyển

Quy định pháp luật về giấy vận chuyển hàng hóa

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định các loại giấy khi vận chuyển hàng hóa. Giấy vận tải được lập gồm có nội dung:

Tên đơn vị vận tải, tên người gửi hàng, lộ trình, hợp đồng, loại hàng, giao nhận và nội dung khác kèm theo

Đơn vị vận tải có trách nhiệm đóng dấu và ký giấy vận tải

Giấy vận tải được mang theo trong suốt thời gian chuyên chở hàng đến khi giao nhận thành công

Như vậy, Trường Nam Logistics giới thiệu đến bạn quy định mới về vận chuyển hàng hóa. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Trường Nam Logistics uy tín, chuyên nghiệp, giá tốt với gần 25 năm hoạt động, hàng trăm phương tiện. Trường Nam Logistics là đơn vị vận tải đồng hành tốt nhất cùng quý khách hàng.

Nguồn bài viết: https://truongnamlogistics.com/quy-dinh-moi-ve-van-chuyen-hang-hoa/