Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
الاستئصال الجراحي والتقنيات الحديثة: كيف يتم التعامل م

Creation date: Jul 30, 2023 1:20am     Last modified date: Jul 30, 2023 1:20am   Last visit date: Jun 17, 2024 11:14pm
1 / 20 posts
Jul 30, 2023  ( 1 post )  
7/30/2023
1:20am
Mahmoud Afify (mahmoudafifyseo)
ظاهرة تحدث عندما تنمو أسنان إضافية في الفم بعد ظهور الأسنان الدائمة العادية. قد تكون الأسنان الزائدة موجودة بشكل فردي أو في شكل تجمعات.