Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
الحركات الزائدة المتأخرة: العلاج داخل مركز السنابل للص

Creation date: Aug 27, 2023 3:06am     Last modified date: Aug 27, 2023 3:06am   Last visit date: Jun 9, 2024 10:33am
1 / 20 posts
Aug 27, 2023  ( 1 post )  
8/27/2023
3:06am
Mahmoud Afify (mahmoudafifyseo)
الحركات الزائدة المتأخرة هي اضطراب حركي يتميز بحدوث حركات لا إراديةوغير طبيعية في مناطق مختلفة من الجسم، لذايجب متابعةافضل دكتور نفسي في قطر