Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
Mặt số Patrizzi là gì?

Creation date: Mar 31, 2024 7:39pm     Last modified date: Mar 31, 2024 7:39pm   Last visit date: Jul 12, 2024 11:47am
1 / 20 posts
Mar 31, 2024  ( 1 post )  
3/31/2024
7:39pm
Hoàng Anh (hoanganh1000)

Mặt số Patrizzi đề cập đến một loại mặt số cụ thể chỉ tồn tại trên một số mẫu Rolex Daytona tham chiếu 16520, còn được gọi là “Zenith Daytona”.

Mặt số Patrizzi thực sự là một dấu hiệu của sự oxy hóa trên mặt số, và cụ thể hơn, đó là khi mặt số chuyển sang màu nâu. Mặt số của Rolex Daytona 16520 nguyên bản có màu đen từ nhà máy. Rolex đã sử dụng Zapon, một loại vecni hữu cơ, cho mặt số và sau đó chứng minh rằng một số mẫu không được bảo vệ đầy đủ, theo thời gian khiến chúng chuyển sang màu nâu. Đây là lúc các rãnh bạc bên ngoài của mặt số phụ bị oxy hóa.

Nhưng không phải tất cả Daytona 16520 đều bị oxy hóa như vậy. Trên thực tế, 16520 có năm “dấu hiệu” – các vòng lặp quay số có sự khác biệt lớn hoặc nhỏ giữa chúng. Chỉ một trong những thế hệ mặt số đó được chứng minh là có thể trở thành mặt số Patrizzi – khiến nó trở nên rất hiếm. Trên thực tế, chỉ có mặt số màu đen bị cũ đi trên mặt số và những mặt số biến thành mặt số Patrizzi này là những chiếc Mark IV được sản xuất từ ​​​​năm 1994 đến năm 1995.

Bài viết tham khảo trên website Bệnh Viện Đồng Hồ