Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 

Creation date: Dec 15, 2021 10:42pm     Last modified date: Dec 15, 2021 10:43pm   Last visit date: Jun 9, 2024 10:02pm
1 / 20 posts
Dec 15, 2021  ( 1 post )  
12/15/2021
10:42pm
Nhat Quynh (minhnhatddt0203)

Chính thức được đưa vào hoạt động kể từ tháng 8 năm 2017, cho đến ngày nay thì thị trường chứng khoán phái sinh việt nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tại việt nam và ngày càng phát triển nhanh chóng. Say đây là những thông tin chi tiết về chứng khoán phái sinh - nơi các nhà đầu tư cần phải nắm rõ trước khi bắt đầu tham gia giao dịch

 

Có thể nói rằng, chứng khoán phái sinh là dạng công cụ tài chính dưới dạng hợp dồng, bao gồm cả quyền được chọn, các hợp đồng tương lai, hợp dồng kỳ hạn. Ngoài ra, có cả xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên đối tác thanh toán, chuyển giao số lượng tài sản theo cơ sở nhất định dựa theo mức giá đã ký kết trong một khoảng thời gian, hoặc vào một ngày được thỏa thuận trong tương lai.

Có mấy dạng chứng khoán phái sinh dựa theo luật chứng khoán?

Căn cứ Điều 4 Luật của Chứng khoán, chứng khoán phái sinh sẽ bao gồm các loại chính như sau:

Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là dạng chứng khoán phái sinh xác nhận quyền của người mua và nghĩa vụ của người bán nhằm thực hiện một trong các giao dịch:

- Mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định dựa theo mức giá đã được xác định tại thời điểm trước hoặc vào ngày đã có xác định trong tương lai;

- Thanh toán chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã được xác định vào tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại thời điểm trước hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh được niêm yết, xác nhận cam kết giữa các bên nhằm thực hiện một trong các giao dịch dưới đây:

- Mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định vào ngày cụ thể trong tương lai;

- Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở vào ngày đã xác định trong tương lai.

Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là loại chứng khoán phái sinh dựa theo giao dịch của bên thỏa thuận, xác nhận cam kết giữa các bên về việc mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định dựa theo mức giá đã được xác định vào ngày đã xác định trong tương lai.

Tại Việt Nam, từ tháng 8/2017 chứng khoán phái sinh được chính thức cho phép hoạt động và đưa vào giao dịch với hình thức hợp đồng tương lai giữa 2 sản phẩm. Có thể nói hợp đồng tương lai phổ biến nhất hiện nay là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ.