Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
Drian Nguyễn – Founder & CEO công ty Alo789

Drian Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1991, tại thành phố Tây Ninh). Anh hiện là Founder & CEO công ty Alo789 - Trang cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Địa chỉ: Tây Ninh, Việt Nam
Mail: hoanglongalo78999@gmail.com
Tags: Drian Nguyễn, Drian Nguyễn Alo789, CEO Alo789, Drian Nguyễn Founder
Haghtags: #driannguyen #driannguyenalo789


https://www.linkedin.com/in/driannguyen/
https://t.me/driannguyen
https://github.com/driannguyen
https://gist.github.com/driannguyen
https://ameblo.jp/driannguyen/entry-12854080123.html


Creation date: May 30, 2024 1:34am     Last modified date: May 30, 2024 1:37am   Last visit date: Jun 23, 2024 11:33pm
1 / 20 posts
May 30, 2024  ( 1 post )  
5/30/2024
1:34am
Drian Nguyễn (driannguyen)

Drian Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1991, tại thành phố Tây Ninh). Anh hiện là Founder & CEO công ty Alo789 - Trang cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay.

 

Địa chỉ: Tây Ninh, Việt Nam
Mail: hoanglongalo78999@gmail.com
Tags: Drian Nguyễn, Drian Nguyễn Alo789, CEO Alo789, Drian Nguyễn Founder
Haghtags: #driannguyen #driannguyenalo789


https://www.linkedin.com/in/driannguyen/
https://t.me/driannguyen
https://github.com/driannguyen
https://gist.github.com/driannguyen
https://ameblo.jp/driannguyen/entry-12854080123.html