Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
Dũng Bullish – Founder & CEO công ty CF Việt

Dũng Bullish tên thật là Nguyễn Văn Trí Dũng (sinh năm 1990, tại thành phố Hồ Chí Minh). Hiện là người sáng lập và điều hành công ty CF Việt – Trang danh sách sàn giao dịch Crypto và Forex uy tín nhất thế giới hiện nay.


Creation date: Jun 5, 2024 3:58am     Last modified date: Jun 5, 2024 3:58am   Last visit date: Jun 12, 2024 12:19am