Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
Kieu va khai bao cac kieu du lieu trong C

Creation date: Dec 3, 2022 12:19am     Last modified date: Dec 3, 2022 12:19am   Last visit date: Jul 19, 2024 7:54am
1 / 20 posts
Dec 3, 2022  ( 1 post )  
12/3/2022
12:20am
Kieudu Lieutrongc (kieudulieutrongc): edited 2/28/2023 7:15pm

Kiểu và khai báo các kiểu dữ liệu trong C

Kiểu và khai báo các kiểu dữ liệu trong c nổi bật với rất nhiều đặc điểm khác nhau. Không những thế, việc tìm hiểu về các kiểu dữ liệu này còn giúp quá trình sử dụng của người dùng trở nên hiệu quả và đơn giản hơn. Để tìm hiểu thêm về kiểu dữ liệu này, hãy cùng chúng tôi đọc ngay bài viết dưới đây nhé!

Các kiểu dữ liệu trong C phổ biến nhất hiện nay

Trước khi tìm hiểu về cách khai báo, người dùng cũng phải hiểu rõ về các kiểu dữ liệu trong C như sau:

1. Kiểu int

Kiểu int hay còn gọi là kiểu số nguyên trong C. Kiểu dữ liệu này thường được sử dụng để thao tác với các số nguyên trong chương trình C. Kiểu dữ liệu int còn khởi tạo một biến thuộc kiểu int trong C với cú pháp là “int name = value;”. Ngoài ra, kiểu int có kích thước dữ liệu là 4 byte và cho phép người dùng lưu giá trị trong khoảng từ -2147483648 đến 2147483647.

2. Kiểu Double

Kiểu Double trong C thường được sử dụng để thao tác với các số thực dấu phẩy động trong chương trình C. Người dùng sẽ khởi tạo một biến thuộc kiểu Double trong C với cú pháp là “double name = value;”. Ngoài ra, kiểu Double còn cùng với kiểu Float là hai kiểu dữ liệu được sử dụng để biểu diễn số thực dấu phẩy động trong chương trình C. 

Kiểu Double

Kiểu Double

Tuy nhiên, kiểu dữ liệu Double này lại có độ chuẩn xác cao hơn so với kiểu Float. Điều này thể hiện qua việc số chữ số đằng sau dấu chấm là nhiều hơn so với kiểu Float. Vậy nên, kiểu dữ liệu Double thường được sử dụng nhiều hơn trong các tính toán khoa học vốn yêu cầu cao hơn về độ chính xác.

3. Kiểu Float 

Kiểu dữ liệu Float trong C thường được sử dụng để thao tác với các số thực dấu phẩy động trong chương trình C. Người dùng sẽ khởi tạo một biến thuộc kiểu Float trong C với cú pháp là “float name = value;”. Ngoài ra, kiểu dữ liệu Float  và kiểu Double còn là hai kiểu dữ liệu được sử dụng để biểu diễn số thực dấu phẩy động trong chương trình C. 

Tuy rằng phạm vi của kiểu dữ liệu Float  nằm trong kiểu Double nhưng lại có độ chuẩn xác kém hơn kiểu Double. Nhưng trong các tính toán thông thường với số thực vốn không yêu cầu quá cao về độ chính xác hay được làm tròn số. Vậy nên, kiểu Float lại có lợi thế hơn kiểu Double do nhỏ hơn nên tốn ít bộ nhớ hơn.

4. Kiểu Char 

Kiểu Char hay còn gọi là kiểu ký tự trong C và thường được sử dụng để thao tác với các ký tự trong chương trình C. Người dùng sẽ khởi tạo một biến thuộc kiểu char trong C với cú pháp là “char name = 'value';”. Ngoài ra, người dùng còn sử dụng cặp dấu nháy đơn '' để biểu diễn giá trị của ký tự được gán vào biến thuộc kiểu Char. Trong trường hợp cần lưu một chuỗi ký tự thì thay vì kiểu Char thông thường thì người dùng cần sử dụng kiểu chuỗi ký tự với cách miêu tả và cú pháp khai báo khác là “char name[size] = "value";”.

Kiểu Char

Kiểu Char 

Hướng dẫn cách khai báo các kiểu dữ liệu trong C đơn giản

Hiện tại,  có các kiểu dữ liệu trong c như sau:

  • Chuỗi - string là một chuỗi ký tự text và được bao quanh bởi dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

  • Số thực - float là kiểu số thực, tức là số lẻ (có dấu chấm phẩy động) như 0.1, 2.4, ...

  • Số nguyên - int là kiểu số không lẻ như 0, 1, 2, 3, 4 ...

Cách khai báo các kiểu dữ liệu trong C

Cách khai báo các kiểu dữ liệu trong C

Vậy nên khi người dùng khai báo biến cũng phải khai báo luôn kiểu dữ liệu. Cú pháp khai báo trong biến C sẽ là “1 kieu_du_lieu ten_bien;”. Ngoài ra, nếu người dùng muốn khai báo nhiều biến cùng lúc và cùng kiểu dữ liệu thì làm như sau: “1 kieu_du_lieu ten_bien1, ten_bien2, ten_bien3;”. 

Lời kết

Việc tìm hiểu về kiểu và khai báo các kiểu dữ liệu trong C giúp quá trình sử dụng của người dùng trở nên hiệu quả và tiện lợi hơn. Không những thế, mỗi kiểu dữ liệu đều nổi bật với rất nhiều đặc điểm khác nhau. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về kiểu dữ liệu này, hãy liên hệ ngay với FPT Aptech tại website https://aptech.fpt.edu.vn nhé!