Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting
 
Select a Color
   
 
Cách tính thuế suất thuế GTGT

Creation date: Jul 14, 2023 12:24am     Last modified date: Jul 14, 2023 12:24am   Last visit date: Jun 10, 2024 5:24am
1 / 20 posts
Jul 14, 2023  ( 1 post )  
7/14/2023
12:24am
Vận Chuyển Hàng Hoá (vanchuyenhanghoatn): edited 7/14/2023 12:25am

Thuế suất thuế GTGT vận chuyển hàng hóa là gì và quy định mức thuế là bao nhiêu? Cách tính thuế vận chuyển hàng hóa như thế nào? Hãy cùng Trường Nam Logistics đi tìm đáp án trong bài viết hôm nay nhé!

Thuế suất thuế GTGT vận chuyển hàng hóa là gì?

Thuế suất thuế GTGT vận chuyển hàng hóa hiểu đơn giản là khoản phí dựa trên tỷ lệ phần trăm được áp dụng cho các lô hàng dựa vào trọng lượng và giá trị của chúng. Phí này có sự chênh lệch tùy thuộc vào loại hàng hóa vận chuyển và điểm đến của chúng. Nó cho phép Chính phủ thu thuế từ các doanh nghiệp và cá nhân vận chuyển hàng hóa vào quốc gia của họ. Số tiền thu được từ các khoản thuế này sẽ đầu tư cho các dịch vụ công cộng như trường học, đường sá, chương trình chăm sóc sức khỏe…

Điều quan trọng là các công ty phải hiểu thuế suất vận chuyển để tính toán chi phí vận chuyển hàng hóa ở từng địa điểm khác nhau.

 

Ý nghĩa của thuế suất thuế GTGT vận chuyển hàng hóa

Ý nghĩa thuế VAT vận chuyển hàng hóa

Thuế vận chuyển hàng hóa là công cụ tài chính được Chính phủ sử dụng để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như xây dựng cầu đường, trường học… Nó thường được áp dụng cho hàng hóa vận chuyển trên đoạn đường dài, thu phí dưới hình thức thuế nhiên liệu, phí đường bộ. Mục đích của thuế VAT vận chuyển hàng hóa là tăng nguồn tiền cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa trở nên hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Loại thuế này cũng khuyến khích các công ty vận chuyển hàng hóa của họ bằng đường bộ hoặc đường sắt, vì đánh thuế tùy thuộc vào quãng đường di chuyển. Điều này khuyến khích các doanh nghiệp chuyển từ phương thức vận chuyển truyền thống (tàu, máy bay) sang vận chuyển hàng hóa đường bộ giúp tối ưu chi phí hơn. Những quỹ này có thể được sử dụng để xây dựng đường, cầu mới hoặc các dự án công trình công cộng phục vụ cho người dân trong khu vực.

Quy định thuế suất GTGT vận chuyển hàng hóa

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng có quy định như sau: 

“Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

  1. a) Đối tượng áp dụng:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

– Hộ, cá nhân kinh doanh;

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

– Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

  1. b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

  1. c) Doanh thu để tính thuế GTGT: là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.”

 

Cách tính thuế vận chuyển hàng hóa

Cách tính thuế vận chuyển hàng hóa

Để tính thuế dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên doanh thu, ta thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục I Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 3%

– Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách;”

Theo đó, thuế vận chuyển hàng hóa sẽ được tính như sau:

Thuế GTGT = Doanh thu x 3%

Ngoài ra còn có một số loại thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải như: lệ phí môn bài, thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân/thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nguồn bài viết: https://truongnamlogistics.com/thue-suat-thue-gtgt-van-chuyen-hang-hoa/