Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting Hoa Lam Phuoc's Shares (account name: lamphuochoa)
 
Select a Color
   
 
Pủ - Ao Bà Om Trà Vinh - 22/5/2008

Pủ - Ao Bà Om Trà Vinh - 22/5/2008
 
 
 hix, mông lép thế mà còn chui vào ko lọt ><

 
 
 cũng cùng 1 cái cây đây mà, chỉ là pay qua cái "kục" rễ khác thoy ^^
 
 ui, dễ thương gum' B-)
 
 
ỉu địu xục nữ (eo, quân tử hẻo kầu đâu gòy!?!?!?) T.T 
hì hì, nhìn mình bé nhỏ mà ... vĩ đại quá! ke ke ke - đây là ao Bà Om toàn cảnh.
 
 nữa nè! hik, giống như có nguyên hàng súng đang đứng sau máy ảnh é! (xử pắn ớ mà!) ^^'
 

 
 
khì khì. 
 
 ^^
 
 grừ, tại cái rễ nó cao chứ hok phải ta lùn! >"<
 
 cái rễ này lạ lắm: hai cây chung 1 bộ rễ.
 
 cũng cùng 1 cây đấy. vất vả lắm mới leo lên đc. :D
 
 ^^
 
 cái rễ này ko cao nhưng to và nhìn đồ sộ lém ^^
 
 
 pa chơi 1 hơi nguyên hàng lun (trọng tâm là mí kái rễ chớ hok phải ta, bởi dị nhìn ta xấu quắc ><)
 

Creation date: May 22, 2008 1:13am     Last modified date: Aug 25, 2008 8:28pm   Last visit date: Nov 20, 2020 1:13am
    Report Objectionable Content