Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting Hoa Lam Phuoc's Shares (account name: lamphuochoa)
 
Select a Color
   
 
Họp bạn sau 30 năm - ngày 27/7/2008, tại Cần Thơ

Họp bạn sau 30 năm - ngày 27/7/2008, tại Cần Thơ
 
 Điểm hẹn nhau là tại Khu 3 Trường Đại học, là nơi anh em lần đầu gặp nhau hồi 35 năm trước
 Phùng Anh Quốc và Trần Sĩ An là hai người ở xa về sớm nhất
 
 
 Thu Phương và Mỹ Loan đang truy tìm thêm các bạn còn chưa đến
 
 Trương Tiếu Hoà tuy quê Cần Thơ nhưng bây giờ thì định cư ở Qui Nhơn
 
 Cảnh cũ ngày xưa chắc hẳn ai cũng nhận ra
 

Những bóng hồng hiếm hoi của hai lớp Lý Hoá ngày xưa
 
 Lâm Sang, Tăng Dũng
 
 Mấy gương mặt này chắc không ai quên đâu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phan Thị Sương vừa mới đến, từ Vĩnh Long 
 
 
 
 
 
 Đổng Bá Trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hai tấm ảnh chụp chung này, nếu bạn nào muốn rửa ảnh thì chờ upload file gốc lên, file size rất lớn để rọi cho rõ
 
 
 
 Đi một vòng thăm lại chốn xưa
 
 
 
 Cảnh khu 3 nhìn từ bên trong ra
 
 
 
 
 
 Và bây giờ thì đã ra đến nhà hàng Hoa Sứ để ăn nhậu, hàn huyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hẵn cán bạn không quên Xuân Lan, người duy nhất của lớp Sinh có mặt hôm nay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Măn ơi, tao giữ lời hứa gởi ảnh Thu Phương cho mày đó nhé và tạm đóng thế vai cho mày luôn nghe!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nguyễn Văn Lân cũng muốn ra gặp bạn nhưng không đi được vì đang nằm viện, ở lầu 3 nên không trốn viện được
 
 
 
 
 
 
 
Giây phút xúc động! 
 
 
 
 
 
 
 
 Tranh thủ cơ hội này các bạn ghé qua nhà Lâm Phước Hoà
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Phần hình ảnh ghi từ máy của Lâm Phước Hoà đến đây là hết, khi có ảnh của Lý Đại Hoà và Phùng Anh Quốc sẽ
 upload lên thêm

Creation date: Jul 27, 2008 5:38am     Last modified date: Aug 25, 2008 8:44pm   Last visit date: May 22, 2020 3:26am
    Report Objectionable Content