Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting Hoa Lam Phuoc's Shares (account name: lamphuochoa)
 
Select a Color
   
 
2. Marina Bay, Nhà hát Esplanade, Tượng Merlion, Phố Orchad; (30 Tết)

Marina Bay, Nhà hát Esplanade, Tượng Merlion, Phố Orchad
 
 Đã đến Singapore, gì thì gì cũng phải có vài tấm hình trước nhà hát trái sầu riêng nổi tiếng này
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rồi sau đó là đến tượng sư tử biển - mer lion
 
Do phải tranh thủ chụp thật nhanh để cho người khác vào nên tấm này chụp hơi ẩu, bị mờ
 
 Và bù lại đây, rõ nét rồi
 
 
 
 
 
 
 
 Tây balô thì ta cũng balô, đang đọc bản đồ để tìm đường sang điểm mới
 
Cuối ngày cũng đến phố Orchad, nhưng chỉ chụp có một tấm hình ở đây thôi, quay video nhiều hơn
 
 

Creation date: Feb 18, 2009 12:56am     Last modified date: Feb 19, 2009 7:01pm   Last visit date: May 17, 2020 10:57pm
    Report Objectionable Content