Keep and Share logo     Log In  |  Mobile View  |  Help  
 
Visiting Hoa Lam Phuoc's Shares (account name: lamphuochoa)
 
Select a Color
   
 
3. Khu phố Tàu China town - 25-01-2009 (mồng 1 Tết)

Khu phố Tàu China town; 25-01-2009 (mồng 1 Tết)
 
Chiều mồng 1, cả nhà trở lại Chinatown sau 2 năm
 
Đường phố cũng trang hoàng đón tết, màu đỏ vẫn là màu chủ đạo truyền thống
 
 
 
 
 
 
 
Ngày mồng 1, hàng quán cũng đóng cửa nhiều như ở VN
 
 Một trong những ngôi nhà kiểu cũ còn lại ở khu phố Tàu
 
 Sờ bụng ông phật này lấy hên cái!
 
 
 
 
 
 Đây là ở phía trước ngôi nhà "Chinatown complex", có nhiều người già tụ tập ngồi chuyện vãn, hút thuốc, đánh cờ
 
 
 
 Trước một tòa nhà, không biết là chùa hay đền, chỉ biết bên trong có nhiều bàn thờ và nhang khói
 
 
 Vừa mới đó chùa còn mở cửa giờ đã đóng rồi
 
 Và đây là món gỏi cá sống cả nhà cùng thưởng thức tại một quầy ăn uống ở Chinnatown complex
 
 

Creation date: Feb 18, 2009 1:04am     Last modified date: Feb 19, 2009 6:21pm   Last visit date: Jan 31, 2020 12:04pm
    Report Objectionable Content